ƒ

De schoonste toiletten op Lowlands 2022

Van 19 tot 21 augustus hadden wij het genoegen een veilig en hygiënisch toilet ter beschikking te stellen van de bezoekers van Lowlands 2022.

Onze Sanitronics45 zorgde ervoor dat iedereen de kans kreeg om een schoon en droog toilet te ervaren bij "De Badkamer" van Stichting Vluchteling. In de Sanitronics45 zijn negen draaitoiletten. Het draaitoilet is een innovatief toiletsysteem dat gebruik maakt van twee toiletpotten. Terwijl de ene toiletpot in de technische ruimte wordt gereinigd, kan de andere in de gebruikersruimte worden gebruikt. Dit zorgt voor een snelle doorlooptijd, wat resulteert in kortere lijnen zonder afbreuk te doen aan hygiëne en veiligheid.

Met "De Badkamer" wilde Stichting Vluchteling aandacht vragen voor de omstandigheden in de Hoorn van Afrika, waar ernstige droogte heeft geleid tot grote tekorten aan voedsel en water. Door middel van verschillende displays en posters heeft Stichting Vluchteling de bezoekers voorgelicht en tegelijkertijd een extra schone ruimte geboden om naar het toilet te gaan en te douchen. De muntjes die bezoekers betalen om gebruik te maken van de douches en toiletten gaan naar de noodhulp van de Stichting Vluchteling voor vluchtelingen wereldwijd. Bijvoorbeeld voedselbonnen, schoon (drink)water en hygiënekits. Wij zijn dankbaar dat wij hen hebben kunnen helpen door voor zo schoon mogelijke toiletten te zorgen, en voor iedereen die langs is gekomen om ze te gebruiken.

We kijken terug op een geslaagd weekend met veel tevreden bezoekers.